HİZMETLERİMİZ
İtfaiye Hizmetleri İTFAİYE HİZMETLERİMİZ Yangınlara karşı müdahale etmek, Su Baskınlarına müdahale etmek, Belediye dışındaki olaylara müdahale etmek, Devamı Su ve Kanalizasyon Hizmetleri SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİMİZ Şehrimizin su ihtiyacını karşılamak, Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, Şehrimizde oluşan su arızalarına müdahale etmek, Devamı Temizlik Hizmetlerimiz TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ Cadde ve sokakların temizliğini yapmak, Yönetmeliklerin yüklediği sorumlulukları yerine getirmek, Devamı İmar ve Şehircilik Hizmetlerimiz İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİMİZ Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40. maddelerine göre tespitleri yapmak ve süreci yönetmek, Devamı Plan ve Proje Hizmetlerimiz PLAN VE PROJE HİZMETLERİMİZ Koruma amaçlı imar planı işlerini yürütmek, Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, İmar planlarına esas uygulamaları onaylamak, Devamı Zabıta Hizmetlerimiz ZABITA HİZMETLERİMİZ Şehrimizde esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getitrilmesi gereken..., Devamı Fen İşleri Hizmetlerimiz FEN İŞLERİ HİZMETLERİMİZ Şehrimizin meydan, bulvar, cadde ve ara yollarını yapmak veya yaptırmak, Görev ve sorumluluk alanına giren elektrik, metal ve ahşap işlerini yapmak, Devamı Veteriner Hizmetlerimiz VETERİNER HİZMETLERİMİZ Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve vatandaşları bilgilendirmek, Yasaklı, yaşlı, yavru, yaralı, hasta ve sakat olan hayvanları barınakta barındırmak, Devamı Etüd Proje Hizmetlerimiz ETÜD PROJE HİZMETLERİMİZ Uşak Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde.. Devamı Spor Hizmetlerimiz SPOR HİZMETLERİMİZ İlimizdeki sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, gerekli desteği vermek, Engelli vatandaşlara sportif faaliyetler düzenleyerek topluma entegrasyonunu... Devamı Park ve Bahçe Hizmetlerimiz PARK VE BAHÇE HİZMETLERİMİZ Parklar için proje hazırlamak ve hazırlatmak, Park ve bahçe yapmak veya yaptırmak, Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak, Devamı Sosyal Yardım Hizmetlerimiz SOSYAL YARDIM HİZMETLERİMİZ Belediyemiz sınırları içinde yaşayan fakir, düşkün, kimsesiz, yetim, öksüz vatandaşlarımızın gıda giyinme, barınma, yakacak, eğitim ve kırtasiye, ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli... Devamı İşletme Hizmetlerimiz İŞLETME HİZMETLERİMİZ Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Kente verilen suyun her ay düzenli olarak el terminalleri ile tahakkukunu yaparak... Devamı Kültürel ve Sosyal Hizmetlerimiz KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLERİMİZ Kültür, sanat, eğitim, müzik ve sosyal amaçlı çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, belirli gün ve hafta kutlamaları, fuar ve festival organizasyonları, hobi amaçlı etkinlikler... Devamı Ulaşım Hizmetlerimiz ULAŞIM HİZMETLERİMİZ Şehrin trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri yerinde incelenmesi için etüd yapmak, vatandaşların ve kuruluşların trafik, yol, otopark vb. sorunlarını içeren taleplerini... Devamı Mezarlık Hizmetlerimiz MEZARLIK HİZMETLERİMİZ Sorumluluğu altındaki bütün mezarlıkların ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bakım ve onarımını yapmak ve korumak...Devamı